Orientační ceník stěhování trezorů

 
Položka  Cena
Základní cena stěhování 6,50 Kč/kg
Cena prací nad limit základní ceny 495,- Kč/hod./pracovník
Cena stěhování trezorů do 1.000 kg 6,50 Kč/kg + cena prací nad limit
Cena stěhování trezorů nad 1.000 kg 6,50 Kč/kg + cena prací nad limit (1 hod. prací v ceně základní ceny)

 

Doprava - položka Cena
Přeprava nákladním vozidlem s hydraulickou rukou individuálně
Nakládka a vykládka 1199,- Kč
Mercedes Sprinter od 16,- Kč/km
Osobní vozidlo od 9 Kč/km
Cestovní náklady 1 pracovník / 1 hod. 239,- Kč
  •  
  • Při stěhování těžších trezorů si doporučujeme sjednat osobní prohlídku naším pracovníkem.
  • Při hodinových sazbách započítáváme každou započatou půlhodinu.
  • Práce v nočních hodinách, o víkendech a svátcích bez příplatků !
  • Dálniční mýtné účtujeme dle skutečného ceníku MDČR.
  • Při platbě v hotovosti sleva 5 % !
  • Včasná úhrada předešlé zakázky sleva 5 % !
  • Ceny jsou stanoveny bez DPH 21 %