Orientační ceník stěhování strojů.

 
Při stěhování strojů doporučujeme osobní schůzku s naším pracovníkem, který je na místě manipulace schopný předem určit cenu za provedené práce.
Základní cena se účtuje při stěhování strojů bez překážek v transportní trase (např.schod). V takovém případě je cena prací doúčtována hodinovou sazbou, vycházející se skutečné doby překonání takovéto překážky.
 
Položka Cena
Základní cena manipulace se stroji 2,20 Kč/kg
Cena prací nad limit základní ceny 1 hod./1 pracovník 495,- Kč

 

Doprava - položka Cena
Přeprava nákladním vozidlem individuálně
Mercedes Sprinter od 16,- Kč/km
Osobní vozidlo od 9,- Kč/km
Cestovní náklady 1 pracovník / 1 hod. 239,- Kč

 

  • Při hodinových sazbách započítáváme každou započatou půlhodinu.
  • Práce v nočních hodinách, o víkendech a svátcích bez příplatků !
  • Dálniční mýtné účtujeme dle skutečného ceníku MDČR.
  • Při platbě v hotovosti sleva 5 % !
  • Včasná úhrada předešlé zakázky sleva 5 % !
  • Ceny jsou stanoveny bez DPH 21 %